Introduktionsundervisning

I starten af hver måned (= 4. hverdag) afholdes der 2 timers obligatorisk introduktionsundervisning for alle nyansatte læger under uddannelse (LUU). Introduktionen omhandler cervikal og lumbal diskusprolaps/spinalstenose med specielt fokus på de vigtigste akutte rygkirurgiske tilstande. Dvs. udredning og behandling af tilstande som: postoperativt hæmatom, cauda equina syndromet, tværsnitssyndromet, rodinkarceration, nyopstået svær parese, intraktable smerter, durarift, shock,  meningitis, delir, lungeemboli samt pneumothorax. Alle er velkomne men giv besked om evt. deltagelse direkte til underviseren seneste 1 uge før. Undervisningen varetages primært af afdelingens kursister der er under uddannelse i neurokirurgi (H) samt to UKYL’er. Såfremt der ikke er behov for introduktionsundervisning vælges et andet emne efter aftale med LUU. Dette kunne eksempelvis være en gennemgang af smarte arbejdsgange i SP, gennemgang af MR/CT-skanninger, gennemgang af teknisk udstyr (gennemlyseren, mikroskopet) eller gennemgang af udvalgte kirurgiske adgange.

Planen for 2020:

MÅNED DATO TIDSPUNKT LUU UNDERVISER INITIALER LOKALE
 JANUAR Ti 7/1  13-15  Intro-NK  (UKYL), UAO  ME, JD  2. sal
 FEBRUAR To 6/2  13-15  H JFS  2. sal
 MARTS To 5/3  13-15  Intro-RM  (UKYL) JFS  2. sal
 APRIL  Ma 6/4  13-15  Intro-NK  UKYL, UAO ML, JD  2. sal
 MAJ  On 6/5  13-15 (SP)  SS  9. sal
 JUNI  Fr 5/6  13-15 (H)  CB  2. sal
 JULI  Ma 6/7  13-15  I- & H-NK  UKYL, UAO  SS, JD  2. sal
AUGUST To 6/8 13-15  BV/H  ML  2. sal
 SEPTEMBER  Fr 4/9  13-15  Intro-RM  (UKYL)  EP  2. sal
 OKTOBER  Ti 6/10  13-15  Intro-NK  UKYL, UAO  ML, JD  2. sal
 NOVEMBER  To 5/11  13-15  BV/H  SS  2. sal
 DECEMBER  Fr 4/12  13-15  H  TJ  2. sal

Undervisere:

UKYL: Anna Norling
H2: Morten Engsig, ME (fra 1/9)

H: Thorbjørn Jensen, TJ

H1: Jon Foss-Skiftesvik, JFS (indtil 31/12)
Bagvagt (BV): Eva Posner, EP
SP-superbruger: Christian Bardram, CB
Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO): Jørgen Degn, JD

Undervisningsmateriale (PPTX) PDF