Introduktionsundervisning

I starten af hver måned (= 4. hverdag) afholdes der 2 timers obligatorisk introduktionsundervisning for alle nyansatte læger under uddannelse (LUU). Introduktionen omhandler cervikal og lumbal diskusprolaps/spinalstenose med specielt fokus på de vigtigste akutte rygkirurgiske tilstande. Dvs. udredning og behandling af tilstande som: postoperativt hæmatom, cauda equina syndromet, tværsnitssyndromet, rodinkarceration, nyopstået svær parese, intraktable smerter, durarift, shock,  meningitis, delir, lungeemboli samt pneumothorax.

Alle er velkomne men giv besked om evt. deltagelse direkte til underviseren seneste 1 uge før. Undervisningen varetages primært af afdelingen UKYL men med bidrag fra læger der er under uddannelse i neurokirurgi.

Såfremt der ikke er behov for introduktionsundervisning vælges et andet emne efter aftale med LUU. Dette kunne eksempelvis være en gennemgang af smarte arbejdsgange i SP, gennemgang af MR/CT-skanninger, gennemgang af teknisk udstyr (gennemlyseren, mikroskopet) eller gennemgang af udvalgte kirurgiske adgange.

Planen for 2021:

MÅNED DATO TIDSPUNKT LUU UNDERVISER NAVN LOKALE
 JANUAR To 7/1  13-15  Intro-NK  I-læge  Einar  2. sal
 FEBRUAR To 4/2  13-15  UKYL Pernilla  2. sal
 MARTS To 4/3  13-15  Intro-RM  UKYL Pernilla  2. sal
 APRIL  Fr 9/4  13-15  Intro-NK  UKYL Pernilla  2. sal
 MAJ  To 6/5  13-15 UKYL Pernilla  2. sal
 JUNI  Fr 4/6  13-15 UKYL Pernilla  2. sal
 JULI  Ti 6/7  13-15  I- & H-NK  UAO  Jørgen  2. sal
 AUGUST  To 5/8  13-15  UKYL  AK  2. sal
 SEPTEMBER  Ma 6/9  13-15  Intro-RM  UKYL  AK  2. sal
 OKTOBER  On 6/10  13-15  Intro-NK  UKYL  AK  9. sal
 NOVEMBER  To 4/11  13-15  UKYL  AK  2. sal
 DECEMBER  Ma 6/12  13-15  UKYL  AK  2. sal

Undervisere:

UKYL: Andreas Kønig
Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO): Jørgen Degn

Undervisningsmateriale (PPTX) PDF