Introduktionsundervisning

I starten af hver måned (= 4. hverdag) afholdes der 2 timers obligatorisk introduktionsundervisning for alle nyansatte læger under uddannelse (LUU). Introduktionen omhandler cervikal og lumbal diskusprolaps/spinalstenose med specielt fokus på de vigtigste akutte rygkirurgiske tilstande. Dvs. udredning og behandling af tilstande som: postoperativt hæmatom, cauda equina syndromet, tværsnitssyndromet, rodinkarceration, nyopstået svær parese, intraktable smerter, durarift, shock,  meningitis, delir, lungeemboli samt pneumothorax. Alle er velkomne men giv besked om evt. deltagelse direkte til underviseren seneste 1 uge før. Undervisningen varetages primært af afdelingens kursister der er under uddannelse i neurokirurgi (H) samt to UKYL’er. Såfremt der ikke er behov for introduktionsundervisning vælges et andet emne efter aftale med LUU. Dette kunne eksempelvis være en gennemgang af smarte arbejdsgange i SP, gennemgang af MR/CT-skanninger, gennemgang af teknisk udstyr (gennemlyseren, mikroskopet) eller gennemgang af udvalgte kirurgiske adgange.

MÅNED DATO TIDSPUNKT LUU UNDERVISER INITIALER LOKALE
 JANUAR Ma 7/1  13-15  Intro-NK  UKYL1, UAO  ML, JD  2. sal
 FEBRUAR Fr 8/2  13-15  H JFS  2. sal
 MARTS Fr 8/3  13-15  Intro-RM  UKYL1 ML  2. sal
 APRIL  Fr 5/4  13-15  Intro-NK  UKYL2, UAO SS, JD  2. sal
 MAJ  Ma 6/5  13-15 SP  CB  2. sal
 JUNI  Fr 7/6  13-15 H  JFS  2. sal
 JULI  Fr 5/7  13-15  I- & H-NK  UKYL1, UAO  ML, JD  2. sal
AUGUST Ma 5/8 13-15  BV/H  EP  2. sal
 SEPTEMBER  To 5/9  13-15  Intro-RM  UKYL2  SS  2. sal
 OKTOBER  Fr 4/10  13-15  Intro-NK  UKYL2, UAO  SS, JD  2. sal
 NOVEMBER  On 6/11  13-15  BV/H  MHE  9. sal
 DECEMBER  To 5/12  13-15  H  MHE  2. sal

Undervisere:

UKYL1: Mee Ri Lauritsen, ML
UKYL2: Stian Iversen Solumsmoen, SS
H2: Morten Engsig, ME (fra 1/9)
H1: Jon Foss-Skiftesvik, JFS (indtil 31/12)
Bagvagt (BV): Eva Posner, EP
SP-superbruger: Christian Bardram, CB
Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO): Jørgen Degn, JD

Undervisningsmateriale (PPTX) PDF