Sengeafdelingen

På VRR11/21 indlægger vi patienter med degenerative ryglidelser med henblik på operationer ved cervikale/lumbale diskusprolapser og forsnævringer i hvirvelsøjlen samt stabiliserende operationer.

De fleste bliver indlagt i et planlagt forløb, efter at de er blevet tilset af en læge i ambulatoriet og har været til forberedelse til operation i rygseminaret.

En mindre del af patienterne indlægges akut fra egen læge eller andet hospital.

Indlæggelse

Patienter bliver indlagt på følgende måder:

  • Via akutklinik
  • Overflytning fra andre hospitaler
  • Overflytning fra andre afdelinger på Rigshospitalet
  • Fra vores eget ambulatorium
  • Indkaldte som er henvist via vores visitationsenhed

Udskrivelse

Efter udskrivelsen kan patienterne henvises til videre ambulant behandling og kontrol i ambulatoriet. Nogle patienter henvises efterfølgende til genoptræning i kommunen. Alle patienter, der har været gennem et operativt forløb, kontaktes efterfølgende pr. telefon af en sygeplejerske.