Kompetencevurdering

Gennemgå og giv feedback på hver fase i patientforløbet. Start med at fortælle hvad der var godt og efterfølgende hvad der kan forbedres. Brug meget gerne skemaer til at give struktureret feedback, der findes et til FUS og et til OP.

Man kan også anvende mini-CEX ved evaluering af kommunikationen og samarbejdet med patienter og kolleger.