Introduktion til VRR

Kære nye læge ansat i introduktionsstilling i neurokirurgi. Du skal tilbringe de første 6 måneder på rygkirurgisk sektion (VRR) på RH-Glostrup. De første 5 hverdage (uge 1/2) vil vi sørge for at du bliver introduceret til afdelingens forskellige funktioner efter følgende plan:

DAG UGEDAG DATO FUNKTION MØDESTED
1 Tor 2/1  Introduktion. Velkomst, Rundvisning, Praktisk: NB (uniform, kort, logins, kontor, SP), Vejleder, Rygseminar RH
2 Fre 3/1  INTRO RH VRR52
3 Man 6/1  Rygseminar (supervisorfunktionen) VRR52
4 Tir 7/1 Operationsgangen (herunder håndvask & Danespine) VRROP
5 Ons 8/1 Forundersøgelser (oplæring, fokus på SP) VRR52

Når du er oplært i funktionerne i rygseminariet anbefales det at fordele de øvrige dage med halvdelen af tiden i ambulatoriet (undersøgelsesteknik og samtaler ved forundersøgelser) og halvdelen af tiden på operationsgangen for at se de forskellige operationsteknikker. Såfremt du ikke har haft selvstændige ambulatorier før skal du også have specielt fokus på at lære det Sundhedsplatformstekniske omkring disse forløb. Når man er færdig i rygseminariet er der god mulighed for at gå med til en operation. Vi har fået et velfungerende studenterhold som varetager funktionerne i rygseminariet så du vil primært fungere som supervisor for holdet.

Du har dit første selvstændige ambulatorium med 3 forundersøgelser efter 2-3 uger – patienterne drøfter du naturligvis med den kliniske superviser den pågældende dag.

Senere i forløbet vil du få mulighed for struktureret observation, supervision og feedback. Dels ved forundersøgelser (FUS) med fokus på diagnostik, kommunikation og sundhedsfremmende tiltag, dels ved operationer, dels ved samarbejdet med sygeplejersken under stuegang.

Det er naturligvis også muligt at gå med vagthavende for at se forløbet ved en akut operation.

Der afholdes formaliseret undervisning i akutte rygkirurgiske tilstande kl. 13-15 på den 4. hverdag i starten af hver måned.

Velkommen til afdelingen!

VRR AFSNIT STED SAL OPGANG
52 Konferencelokalet 2 GRØN: 5
51 Rygambulatoriet 1 GRØN: 5
11 Sengeafdelingen 1 RØD
RS Rygseminar parterre GRØN: 5
29 Afdelingsledelsen 9 RØD
OP Operationsgangen 3 BLÅ
RTG Røntgenafdelingen 1 BLÅ

 

Kontaktpersoner

TEAM 1 – Overlæger i neurokirurgi (NK, cervikale deser)

INITIALER NAVN FUNKTION SØGER
TBR Torben Bøge-Rasmussen  specialeansvarlig 877
AM Anders Mortensen  722
JL Jesper Lundberg  738
LJ Linda Jørgensen  736
JK Jan Kufahl  723
JHS Jacob Hansen-Schwartz  vagtskemaplanlægger  386
JD Jørgen Degn  UAO 490

 

TEAM 2 – Overlæger i ortopædkirurgi (lumbale deser)

INITIALER NAVN FUNKTION SØGER
LN  Lars Nimb  855
JS  James Stentoft  581
JW  Jonas Walbom  737
TUX  Jon Tuxøe  specialeansvarlig  268
RB  Rachid Bech-Azeddine  forskningsansvarlig overlæge i NK  720

TEAM 4 – Speciallæger/afdelingslæger

INITIALER NAVN FUNKTION SØGER
DC Dimitar Cholakov  Ortopæd 746
CB Christian Bardram  Ortopæd, UKYL  313
EP Eva Posner  Ortopæd  232
RR Rune Rasmussen  H-kursist  233
HR Humaira Richhall NK, hovedvejleder  477
ML Mee Ri Lauritsen NK  719
LM Louise Møller Jørgensen NK  247

Andre

INITIALER NAVN FUNKTION SØGER
NB Nina Beier  adm. 34269
SI Stian Iversen  UKYL
Intro-læge
JFS Jon Foss-Skiftesvik H-læge
JR Julie Ravn studenterholdet
MA Mette Axelsen RM
UD Uffe Døhn RM
LSJ Laila Jørgensen amb. sek

Konferencer & møder:

UGEDAGE MORGEN (8:00) FORMIDDAGE EFTERMIDDAGE
Mandage Vagten (52) Rtg (8:15)
Tirsdage Tavlemøde (OP) Vagten (8:15)
Onsdage Vagten (52) Rtg (8:15), Tavlemøde AMB, Mikrobio (12) Tværfaglig reum (13:15), Dese (15:00)
Torsdage Vagten (52) Torsdagsundervisning
Fredage Vagten (52) Rtg (8:15)

Samtaler med hovedvejleder:

DATO EMNE
 okt Introsamtale (<2 uger): gennemgang af uddannelsesprogram, individuel uddannelsesplan, uddannelsesbog
 dec Midtsamtale:
 mar Slutsamtale (6. måned):

Kompetencer:

KORT NAVN KONKRETISERING
 8B  LP Patientforløb udført under supervision: anamnese, objektiv undersøgelse, prioriteret akutplan, valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser, begrunde valg af behandling, udføre dele af operation, iværksætte postoperativ kontrol, follow-up plan, vurdere behov for rehabiliteringshjælp samt epikrise
 9B LSS Patientforløb udført under supervision: anamnese, objektiv undersøgelse, prioriteret akutplan, valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser, begrunde valg af behandling, udføre dele af operation, iværksætte postoperativ kontrol, follow-up plan, vurdere behov for rehabiliteringshjælp samt epikrise
 13B Lumbale adgange Operation udført under supervision primært laminektomier (mesterlære): Præoperativ indikation, lejring, valg af adgang, udføre indgrebet inkl. ligamentum flavum, evaluere
15C Klinisk konference med patient-præsentation Udført selvstændigt: udvælge patienter, indsamle data, præsentere data

Kompetenceniveau: A: Deltaget, B: Udført superviseret, C: Udført selvstændigt

Kurser og kompetencer:

DATO NAVN KONKRETISERING
Basal suturteknik Forudsættes erhvervet
Basal journaloptagelse Forudsættes erhvervet
Basal stuegangsfunktion Forudsættes erhvervet
Brandøvelse E-learning
Basal genoplivning
Sundhedsplatformen
EDHEP
Klinisk vejledning og pædagogik 2 dage
Ledelse, administration og samarbejde
HOC, Blegdamsvej Fokuseret ophold 14 dage
De 7 lægeroller Udvikles løbende
Forskning Kontakt RB tidligt i forløbet
Torsdagsundervisning Kontakt RB, afhold gerne et par stykker
Konferencer Møde op, forbered dig, præsenter cases, stil spørgsmål, bidrag til at højne læringsværdien
Greenberg 8 Kap 68: Low Back Pain and Radiculopathy, 69: Lumbar and Thoracic Intervertebral Disk Herniation/Radiculopathy, 70: Cervical Disc Herniation, 71: Degenerative Cervical Disc Disease and Cervical Myelopathy, 72: Thoracic and Lumbar Degenerative Disc Disease, 73: Adult Spinal Deformity and Degenerative Scoliosis, 74: Special Conditions Affecting the Spine, 75: Other Non-Spine Conditions with Spine Implications, 76: Special Conditions Affecting the Spinal Cord