Faglig profil

Denne faglige profil beskriver de kriterier, som anvendes i udvælgelsen af den uddannelsessøgende læges potentiale og egnethed til at gennemgå en neurokirurgisk speciallægeuddannelse i tilfælde af, at hoveduddannelsen søges før afslutning af introduktionsuddannelsen.

Til udvælgelsen anvendes et vurderingsskema, som anfører de kompetencer der som et minimum skal være opnået og evalueret efter senest 9 måneders ansættelse efter påbegyndelse af introduktionsuddannelsen målbeskrivelse for introduktions-uddannelsen. Vurderingsskemaet er forankret i den neurokirurgiske målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen og kompetencerne er listet i en matrix vedr. mål, læring og evaluering i den neurokirurgiske uddannelsesbog (hyperlink til uddannlesesbog side 9 og 10).

Den generelle læringsstrategi og evalueringsstrategi fremgår af den neurokirurgiske uddannelsesbog.
Derudover skal lægen under uddannelse efter 9 måneder have udført et minimum af nedenstående antal indgreb på niveau B eller C (se kompetencekort i uddannelsesbogen). Tallene angiver antallet.

  • K AAD Operationer ved kranie eller intrakranielle læsioner (Kronisk subduralt hæmatom, akut epiduralt hæmatom, akut subduralt hæmatom, intrakranielle hæmatomer) og K AAB Excision af intrakranielt patologisk væv (adgange): min 10
  • K AAF Shuntoperationer: min 5 Ventrikulostomi/ext. dræn, VP-shunt, Revision af shunt
  • K AB Kolumnakirurgi (adgange): min 5 Lumbal prolaps, Lumbal lami/hemilaminektomi, dekompression af rygmarv eller nerverødder

Uddannelsesbogen opbevares af den uddannelsessøgende læge og udgør sammen med ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen” og CS bilaget, attesten på gennemført introduktionsuddannelse http://sst.dk/attest.
Den faglige profil vil samtidig danne baggrund for indholdet i en obligatorisk struktureret ansættelsessamtale, som afholdes mellem den uddannelsessøgende læge og ansættelsesudvalget for neurokirurgi.En ansøgning om ansættelse i et neurokirurgisk hoveduddannelsesforløb skal udover en godkendt introduktionsansættelse eller erklæring fra afdelingen om, at introduktionsuddannelsen forventes gennemført tilfredsstillende med angivelse af forventet afslutningsdato indeholde følgende:

  1. Udfyldt ansøgningsskema
  2. Vurderingsskemaet
  3. Operationsliste
  4. CV
  5. En personlig motiveret ansøgning, der er en vigtig del af ansættelsesgrundlaget. Formålet hermed er at anspore ansøgerne til at reflektere over, hvorfor de søger en neurokirurgisk speciallægeuddannelse.
  6. kopi af autorisationer
  7. samt evt yderligere bilag (f.eks bevis for godkendt ph.d. afhandling eller disputats,udskrift fra Medline med dokumentation for publicerede arbejder)

På baggrund af ansøgningen udvælger det neurokirurgiske ansættelsesudvalg ansøgere til ansættelsessamtale. Udvalget beslutter herefter, hvem der tilbydes ansættelse.