VRR

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR, udreder og behandler patienter med sygdomme i knogler, muskler og bindevæv. På Blegdamsvej håndterer vi de sjældne og alvorlige bindevævs- og immunsygdomme. I Glostrup den brede reumatologi og rygkirurgi, som varetages i et tværfagligt samarbejde mellem klinikkens tre lægelige specialer: Reumatologi, neurokirurgi og ortopædkirurgi. Pr. 1. januar 2016 er de reumatologiske afdelinger i Region Hovedstaden samlet under Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme i HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Afdelingen er landets største rygkirurgiske afdeling og varetager udredning og behandling af patienter med degenerativ rygsygdom på højt specialiseret og regionsfunktionsniveau for hele Region Hovedstaden og i et vist omfang for Region Sjælland. Desuden varetages en del af behandlingen af patienter fra Grønland og Færøerne. Vi foretager således både anterior og posterior kirurgi både cervikalt og lumbalt.

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi. Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb for patienter med ondt i ryggen, der inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren.

Afdelingen har landets største reumatologiske funktion og varetager udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i hele Region Hovedstaden. For nærmere beskrivelse af afdelingens faglige profil henvises til Sundhedsstyrelsens specialeplaner for de tre specialer. Afdelingens drift varetages i et kirurgisk sengeafsnit med ca. 2.800 udskrivninger årligt, et reumatologisk sengeafsnit med 1.600 udskrivninger årligt, et reumatologisk dagafsnit, et fælles ambulatorium med ca. 50.000 kontakter årligt og en operationsgang med ca. 2.000 operationer årligt fordelt på ca. 1.300 lumbale, 350 cervikale og 350 lumbale deser.

Afdelingen har en særlig forskningsforpligtelse. I alt er der til afdelingen knyttet 5 professorer, fordelt på to forskningsenheder. Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved medicinstudiet på Københavns Universitet på flere semestre. Afdelingen deltager endvidere i speciallægeuddannelsen til ortopædkirurgi, neurokirurgi, reumatologi og arbejdsmedicin.