Rygseminar

Patienter der skal opereres i ryggen, vil blive indkaldt til et rygseminar cirka 2-3 uger inden. Her bliver patienten grundigt informeret om hele operationsforløbet.

Tid og sted

Seminaret foregår i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdommes sygeplejeambulatorie alle hverdage kl. 8.45 og varer mellem 3-4 timer.

Du kommer til ambulatoriet gennem indgang 5, parterre.

Hvordan foregår det?

En sygeplejerske og anæstesilæge gennemgår forløbet fra patientens indlæggelse frem til udskrivelse. Derefter vil en ergoterapeut fortælle om, hvordan man bedst muligt klarer dagligdagen, såsom af- og påklædning. En fysioterapeut vil også vise, hvordan man mest hensigtsmæssigt kommer ud og ind af sengen, samt fortælle om mobilisering på afdelingen og efterfølgende genoptræning (Disse oplæg tager i alt cirka 1 time).

På vores rygseminar bliver patienten grundigt informeret om hele operationsforløbet.

Efter seminaret/oplæggene

Efterfølgende får patienten en individuel samtale med en sygeplejerske og anæstesilæge. Der bliver taget blodprøver og evt. lavet et hjertekardiogram. Hvis der er behov for yderligere oplysninger til lægejournalen, vil patienten blive tilset af en reservelæge.

Patienten er velkommen til at tage en ledsager med og skal selv medbringe noget at spise.