Ambulatoriet

Rygambulatorium – Glostrup

Rygambulatoriet er et tværfagligt ambulatorium, der rummer rygreumatologer, rygkirurger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sekretærer. Som patient bliver du set af dem, der er behov for.

Ambulatoriefunktionerne:

  • Rygreumatologisk udredning og behandling, herunder tværfaglige forløbsprogrammer og rodblokadebehandling i samarbejde med Diagnostisk Afdeling
  • Rygkirurgisk udredning og behandling
  • Rygseminar – tværfagligt, hvor alle patienter, der skal opereres for ryglidelser møder ca. 2 uger før med henblik på forberedelse til operationen